Novinky z Linky bezpečí (březen 2019)

11. 3. 2019

Jak pokračujeme v naplňování našich cílů: Cíl projektu navýšit počet konzultantů emailové poradny se nám daří naplňovat, díky projektu jsme zvedli počet konzultantů na 23 a tento počet stabilně udržujeme.

Povedlo se nám otevřít druhou chatovací místnost a její obsazenost ukazuje na to, že tato forma pomoci je pro děti preferovaná.

Úspěšně probíhá také zapojování škol do aktivit namířených proti šikaně. Za realizaci projektu se zapojilo do 31.12.2018 celkem 800 škol. Od července 2017 probíhá zjišťování zpětné vazby od klientů a od prosince 2017 je zaznamenávána elektronicky.

V současnosti probíhá kvalitativní analýza zpětných vazeb. Pro sběr zpětné vazby vznikli parciální metodiky, které jsou aktuálně zpracovávané do souborné metodiky. Podkladem  pro metodiky jsou také zkušenosti ze 2 zahraničních stáží – v Dánsku a v Torontě.

Na uvedeném odkazu si také můžete přečíst příběh jedno z podpořených dětí, a to zde.

Fotogalerie