Novinky z Linky bezpečí (září 2019)

9. 9. 2019

Projekt byl úspěšně ukončen 30.6.2019. Jak se organizaci podařilo naplnit její cíle, se může dočíst v jejich stručném shrnutí.

Cíl projektu navýšit počet konzultantů emailové poradny se nám podařilo naplnit, díky projektu jsme zvedli počet konzultantů na 23 a tento počet stabilně udržujeme. Povedlo se nám otevřít a udržet druhou chatovací místnost a její obsazenost ukazuje na to, že tato forma pomoci je pro děti preferovaná. Úspěšně probíhá také zapojování škol do aktivit namířených proti šikaně. Za realizaci projektu se zapojilo do 30. 6. 2019 celkem 1551 škol. Od července 2017 probíhá zjišťování zpětné vazby od klientů a od prosince 2017 je zaznamenávána elektronicky. Pro sběr zpětné vazby vznikli parciální metodiky, které byly zpracované do souborné metodiky. Podkladem pro metodiky jsou byly zkušenosti ze 2 zahraničních stáží – v Dánsku a v Torontě.

 

Fotogalerie