Novinky z Oblastní charity Kutná Hora (březen 2019)

12. 3. 2019

Jak pokračujeme v naplňování našich cílů: Podařilo se nám stanovit základní podmínky, jak by děti a rodiny mohly být intenzivnější formou podporovány. Ze stávajících a nových uživatelů jsme do projektu zařadili zájemce o intenzivnější práci.

Podařilo se nám vyškolit 6 pracovníků v RBT kurzu na Masarykově univerzitě v Brně, všichni úspěšně prošli závěrečným testem. Proběhla 2 denní supervize norské organizace na našem pracovišti, kterou doplnil i seminář s besedou pro rodiče o řešení problémového chování. Proběhly stáže na pracovišti, které metody behaviorálního přístupu využívá. Nastoupil nový pracovník a zapracoval se na pozici poradce i koordinátora.

Na uvedeném odkazu si také můžete přečíst příběh jedno z podpořených dětí, a to zde.