Novinky z Oblastní charity Kutná Hora (září 2019)

4. 9. 2019

Projekt byl úspěšně ukončen 30.6.2019. Jak se organizaci podařilo naplnit její cíle, se může dočíst v jejich stručném shrnutí.

Na pracovišti jsme vytvořili funkční model, který specifikuje možnosti, jak poskytovat službu raná péče intenzivnější formou, a to především na počátku služby. Stanovili jsme pravidla a možnosti využití tohoto modelu a v průběhu projektu je rodinám poskytovali. V rámci projektu bylo vyškoleno 5 pracovníků v behaviorální terapii. Oslovili jsme pracoviště prvního kontaktu s propagačními materiály služby při osobních setkáních i formou zaslaných materiálů. Další setkání s nimi se plánují. Proběhla dvoudenní supervize norské organizace na našem pracovišti, spolu se seminářem o problémovém chování. Dále se konaly stáže na pracovišti, kde je behaviorální přístup využíván. V průběhu projektu nastoupil poradce rané péče a koordinátor. Díky tomu byla navýšena kapacita rané péče.

 

Na uvedeném odkazu si také můžete přečíst příběh jedno z podpořených dětí, a to zde.

Fotogalerie