Novinky z organizace APLA Jižní Čechy

9. 11. 2020

Projekt má za sebou již polovinu své realizace. Podívejte se, co se za rok podařilo v rámci projektu uskutečnit.

V první polovině projektu byla na začátku spolupráce provedena videozáznamová analýza u 7 klientů. Tam, kde byla narušena interakce mezi rodičem a dítětem, byla zavedena metoda VTI – videotrénink interakcí (5 klientů). V rodinách, kde nebylo VTI aplikováno, se pracovalo dle metodických postupů rané péče APLA JČ (2 klienti).

Fotogalerie