Novinky z organizace Arkáda (březen 2019)

11. 3. 2019

Jak pokračujeme v naplňování našich cílů: Se základními školami je navázána velmi úzká spolupráce. Základní školy projevují aktivní zájem o uspořádání besedy s jejich žáky. Kromě základních škol projevují zájem o představení krizové pomoci i střední školy.

Díky informační kampani jsme zjistili, že starší děti nemají informace o možnosti využít krizovou pomoc v Písku. Proto jsme se rozhodli středním školám vyhovět a představit studentům v 1. ročnících krizovou pomoc. Informační kampaň probíhá, jak ve třídách žáků, tak i v prostorách Arkády. Představení krizové pomoci přímo v Arkádě je pro děti přínosné, protože mají lepší představu, kam se v případě potřeby mohou obrátit a prostředí se tak pro ně stává více známým.

Díky proběhlé a zdařilé rekonstrukci půdních prostor se nám zvýšil počet konzultoven, ve kterých můžeme dětem poskytovat krizovou pomoc. Do konce roku 2018 se nám podařilo díky informační kampani oslovit celkem 830 dětí ze základních a středních škol. Děti se při besedách aktivně zapojují a o představovaná témata se zajímají. Při každé besedě jsou dětem rozdány letáky a samolepky s kontakty na pracovníky Arkády.

V projektu jsme si dali za cíl poskytnout krizovou pomoc minimálně 45 dětem. Dosud jsme krizovou pomoc poskytli celkem 67 dětem, z toho ve většině případů byli do práce zapojeni i rodiče dětí. To vnímáme jako velký úspěch, proto jsme rozšířili cílovou skupinu pro poskytování krizové pomoci trvale pro děti od 11 let. V regionu je pomoc pro děti nedostatečná, proto i zainteresovaní odborníci (dětský psycholog, dětský psychiatr, OSPOD Písek a Milevsko) doporučují svým klientům využít krizové pomoci Arkádě.

Na uvedeném odkazu si také můžete přečíst příběh jedno z podpořených dětí, a to zde.

Fotogalerie