Novinky z organizace Arkáda (září 2018)

19. 9. 2018

Jak pokračujeme v naplňování našich cílů:
1) Krizové centrum rozšířilo svoji nabídku pro dětské klienty ve věku 11-15 let. Těmto klientům jsou služby od roku 2017 poskytovány v rozsahu uvedeném v projektu.
2) Pracovníci krizového centra navázali užší spolupráci s pracovníky základních škol. Především úzce spolupracujeme s metodiky prevence na ZŠ, se školními psychology či výchovnými poradci na ZŠ. Pracovníci škol předávají žákům ZŠ kontakty na Arkádu, nebo s námi jednotlivé případy telefonicky nebo osobně konzultují.

3) Díky informační kampani jsme u dětských klientů zvýšili informovanost o krizové pomoci. Informační kampaně se do 30.6.2018 zúčastnilo celkem 595 dětí.
4) S rozšířením cílové skupiny se zvýšil i počet dětí, kterým byla poskytnuta pomoc. Do 30.6.2018 bylo do projektu zapojeno celkem 41 dětí.

Na uvedeném odkazu si také můžete přečíst příběh jedno z podpořených dětí, a to zde.

Fotogalerie