Novinky z organizace Arkáda (září 2019)

9. 9. 2019

Projekt byl úspěšně ukončen 30.6.2019. Jak se organizaci podařilo naplnit její cíle, se může dočíst v jejich stručném shrnutí.

1) Krizové centrum rozšířilo své služby pro dětské klienty ve věku od 11 let. Těmto klientům byly služby poskytovány v rozsahu uvedeném v projektu.
2) Pracovníci projektu navázali úzkou spolupráci se základními školami na Písecku. Úzká spolupráce byla navázána především s metodiky prevence na ZŠ, se školními psychology a výchovnými poradci na ZŠ. Pracovníci škol konzultují s pracovníky Arkády jednotlivé případy a odkazují své žáky na Arkádu – předávají jim propagační materiály a kontakty na jednotlivé pracovníky projektu.
3) Informační kampaní pracovníci projektu oslovili do 30.6.2019 celkem 1038 dětí. Díky tomu se zvýšil počet dětí, které jsou informované o možnosti využít krizovou pomoc v Písku a v Milevsku.
4) S rozšířením cílové skupiny se zvýšil i počet dětí, kterým byla poskytnuta pomoc. Do 30.6.2019 bylo do projektu zapojeno celkem 95 dětí.

Na uvedeném odkazu si také můžete přečíst příběh jedno z podpořených dětí, a to zde.

Fotogalerie