Novinky z organizace DOTYK II (říjen 2018)

10. 10. 2018

Jak pokračujeme v naplňování našich cílů: Cíle projektu jsou naplňovány v souladu s jeho harmonogramem. Projekt umožnil do této chvíle rozšíření kapacity služby rané péče o 13 uživatelů, i když si kladl za cíl jen o 10. Čímž rodiny, které by musely čekat minimálně ½ roku než se nám uvolní místo, mohou využívat služby rané péče co nejdříve.

K uvedené odchylce došlo proto, že někteří rodiče, v důsledku poznání pozitivního dopadu rané péče na dítě, je samotné a rodinného prostředí, vyvinuli tlak na obec, aby začala přispívat sociální službě rané péče pro jejich dítě na poskytování služby právě nám (DOTYK II-raná péče) a tím, že někteří rodiče tohoto cíle dosáhli, jsme jim začali poskytovat sociální službu a uvolnilo se místo v projektu pro čekatele na službu a my jsme je hned těmito čekateli obsadili. V tomto smyslu projekt splnil nadstavbový cíl, původně neplánovaný a neočekávaný, ale ve svém důsledku hodně příjemný – „ledy se pohnuly“. V raném věku dítěte je důležitý každý den/týden a měsíc při podpoře jejich vývoje.

Služby rané péče působí pozitivně na celou rodinu. Konzultace a ukázky práce s dítětem poskytují rodičům větší jistotu, oporu a posilují jejich kompetence v péči o své dítě do budoucna.  Logopedická péče v jiné formě než klasické návštěvy v ambulanci logopeda otevřela většině rodičů jiný pohled na komunikaci se svým dítětem s PAS v tom, že začali vnímat komunikační projevy svého dítěte s PAS, na kterém mohou stavět jejich chápání. Díky systematické správě našeho profilu na síti Facebook, se rozšířila informovanost rodičů a veřejnosti.

Na uvedeném odkazu si také můžete přečíst příběh jedno z podpořených dětí, a to zde.