Novinky z organizace Dům tří přání

26. 4. 2021

Projekt je realizován již rok a půl a s tím se ocitáme ve třetí čtvrtině projektového období. Jak pokročily organizace v realizaci stanovených aktivit naleznete v příspěvku.

Poskytování služby terénního pracovníka bylo v roce 2020 ovlivněné hygienickou situací. Navzdory tomu byli přijati noví klienti (klientem je pro nás vždy dítě – jeho potřeby, vývoj a řešení problémů jsou na prvním místě). Dle aktuální situace jsou voleny možnosti konzultací – telefonické, on-line, ve venkovním prostředí apod. Přes komplikace v loňském roce byly služby od zahájení projektu (1.7.2019) již poskytnuty 24 dětem z 18 rodin. V posledním čtvrtletí roku 2020 byla kapacita znovu naplněna – ve službě bylo současně 12 klientů. Dochází k mírnému prodlužování doby, po kterou jsou klienti ve službě. Aktuálně je to více než 7 měsíců.

Fotogalerie