Novinky z organizace EDA cz (říjen 2018)

10. 10. 2018

Jak pokračujeme v naplňování našich cílů: V rámci realizace projektu probíhají kontinuálně aktivity přijímání nových klientů a poskytování ambulantních i terénních konzultací dle jejich individuálních potřeb. Dvě kolegyně úspěšně absolvovaly výcviku VTI I. (videotrénink interakcí) a díky schválené změně projektu budou pokračovat od září v kurzu VTI II.

Cíle projektu, týkající se podpory dětí se zrakovým a kombinovaným postižením a zvýšení odbornosti dvou poradkyň rané péče v oblasti VTI, jsou tedy postupně naplňovány. Cíl projektu, týkající se zvýšení povědomí o rané péči bude naplňován v průběhu podzimu 2018.

Na uvedeném odkazu si také můžete přečíst příběh jedno z podpořených dětí, a to zde.

Fotogalerie