Novinky z organizace J.J. Pestalozziho po roce realizace projektu

26. 10. 2020

Projekt má za sebou již polovinu své realizace. Podívejte se, co se za rok podařilo v rámci projektu uskutečnit.

Díky dalšímu psychologovi se dlouhodobě daří držet běžnou lhůtu objednací doby do dvou týdnů, čímž se dětem dostane včasné pomoci a nedochází u nich ke zhoršení psychického stavu kvůli dlouhému čekání na odbornou pomoc. Nedochází tak ani k silnému přetížení druhého pracovníka na pozici psychologa. Pokud je potřeba přijmout dítě v akutní krizi neodkladně, pak jej psycholog přijme i mimo provozní dobu KC. Ve školských, zdravotnických a dalších zařízeních je na pomoc v Krizovém centru kontakt a tato zařízení jsou připravena, v případě potřeby, zaslat klienta do Krizového centra, a tak i činí. Psychologové mají možnost náročné případy konzultovat v rámci intervize, týmové supervize a individuální supervize.  Další výhodou dvou psychologů je vzájemná zastupitelnost a případně rozdělení rolí, aby při práci s celým rodinným systémem nedocházelo ke střetům zájmů. Oba psychologové také úzce spolupracují s terapeuty našeho Krizového centra, pokud objeví potíže hlubšího charakteru, doporučí jim pak spolupráci s psychoterapeutem. 

Fotogalerie