Novinky z organizace NAUTIS (září 2018)

19. 9. 2018

Jak pokračujeme v naplňování našich cílů: Projekt prošel počáteční stadiem a je aktuálně ve fázi realizace. Cíle projektu se daří plnit dle předpokládaného plánu, postupně přijímáme nové klienty do péče, posilujeme kompetence rodičů prostřednictvím nabízených programů, pořídili jsme potřebné pomůcky.

Vzdělávací aktivity pro rodiče probíhají dle plánu, ze strany rodičů je zájem o pobyty a také o besedy. Pro další rozvoj služeb a pracovníků považujeme za velmi důležité úspěšně probíhající přenos zkušeností ze zahraničí, zejména ze Slovenska. S dětmi s poruchou autistického spektra pracujeme různými metodami, které vybíráme na základě jejich individuálních schopností a potřeb. Především jde o behaviorální přístup, využití principů vizualizace, strukturalizace a vnější motivace, ale i o přístupy herní a interakční, které probíhají v přirozeném prostředí a při běžných aktivitách dítěte. Míra pokroků je u každého dítěte různá.

Na uvedeném odkazu si také můžete přečíst příběh jedno z podpořených dětí, a to zde.

Fotogalerie