Novinky z organizace NAUTIS (září 2019)

4. 9. 2019

Projekt byl úspěšně ukončen 30.6.2019. Jak se organizaci podařilo naplnit její cíle, se může dočíst v jejich stručném shrnutí.

Cíle projektu se dařilo naplnit. Postupně jsme přijímali nové klienty do péče, posilujeme kompetence rodičů prostřednictvím nabízených programů, pořídili jsme potřebné pomůcky. Vzdělávací aktivity pro rodiče probíhaly dle plánu, ze strany rodičů byl zájem o pobyty a také o besedy a semináře. Pro další rozvoj služeb a pracovníků považujeme za velmi důležité úspěšně probíhající přenos zkušeností ze zahraničí, zejména ze Slovenska. S dětmi s poruchou autistického spektra pracujeme různými metodami, které vybíráme na základě jejich individuálních schopností a potřeb. Především jde o behaviorální přístup, využití principů vizualizace, strukturalizace a vnější motivace, ale i o přístupy herní a interakční, které probíhají v přirozeném prostředí a při běžných aktivitách dítěte. Míra pokroků je u každého dítěte různá, obecně ale můžeme zhodnotit, že u všech dětí došlo k pokroku a pozitivnímu posunu v jejich vývoji.

Na uvedeném odkazu si také můžete přečíst reakce na pobytové akce, a to zde.

Fotogalerie