Novinky z organizace Paspoint (březen 2019)

12. 3. 2019

Jak pokračujeme v naplňování našich cílů: Realizovaný zájmový kroužek nabízíme rodičům v rámci služby rané péče, což se setkává s čím dál větší odezvou a poptávka postupně převyšuje naše možnosti.

Jednotlivé lekce realizujeme individuálně (jeden lektor pracuje s jedním dítětem), což je vzhledem k naší cílové skupině, žádoucí a smysluplné. Pro tyto potřeby máme v našich prostorách zařízenou hernu, kterou se nám daří čím dál lépe vybavovat širokou škálou pomůcek. V průběhu realizace kroužků velmi úzce spolupracujeme s rodiči, seznamujeme je s průběhem konkrétní lekce, pokrocích dítěte a od nich naopak dostáváme důležité aktuální informace.  Na závěrečných konzultacích potom od rodičů získáváme zpětnou vazbu a je zřejmé, že kroužek vnímají jako jednu z mála aktivit, která dítě rozvíjí a současně se jí ochotně účastní. Velký úspěch má zejména video dokumentace, kde se prostřednictvím zachycení dítěte při různých činnostech, snažíme rodiče inspirovat a ukázat jim, co jejich dítě dokáže. Valnou většinu rodičů tedy po skončení kroužku mrzí, že tato aktivita nemůže dál pokračovat.

Na uvedeném odkazu si také můžete přečíst příběh jedno z podpořených dětí, a to zde.

Fotogalerie