Novinky z organizace Paspoint (září 2018)

19. 9. 2018

Jak pokračujeme v naplňování našich cílů: Stanovený cíl se nám daří velmi úspěšně naplňovat. Od února 2018 se nám podařilo zprovoznit novou hernu, kde kroužek pravidelně probíhá. Možnost s dítětem s PAS pracovat individuálně, bez přítomnosti rodičů, je z našeho pohledu přínosná a díky tomu se daří rozvíjet jednotlivé děti podle jejich individuálních možností a potřeb, případně odhalit jejich rezervy a tyto informace průběžně předávat rodičům.

Závěrečné konzultace, kde rodičům předáváme souhrnné informace a pomocí videa demonstrujeme naši práci, jsou z jejich strany kladně hodnoceny a někteří si s nadšením prezentované ukázky kopírují a pouští je dalším rodinným příslušníkům, případně z nich čerpají v domácím prostředí.

Na uvedeném odkazu si také můžete přečíst příběh jedno z podpořených dětí, a to zde.

Fotogalerie