Novinky z organizace Paspoint (září 2019)

4. 9. 2019

Projekt byl úspěšně ukončen 30.6.2019. Jak se organizaci podařilo naplnit její cíle, se může dočíst v jejich stručném shrnutí.

Vymezený cíl se nám podařilo úspěšně naplnit. V průběhu realizace projektu jsme vytvořili nové tréninkové prostředí a vybavili jej základními pomůckami, což nám umožňovalo efektivní individuální práci s dětmi s PAS. Prostřednictvím realizovaných lekcí jsme si mohli děti, poměrně detailně, ohodnotit, s ohledem na stanovené priority jsme měli možnost rozvíjet jejich potenciál a odhalit jejich rezervy. Pro některé děti bylo žádoucí trénování sociálních dovedností již s dalším vrstevníkem. V těchto případech jsme tedy připravovali lekce společné (2 děti, 2 dospělí) a podporovali vzájemnou kooperaci ve spontánně vzniklých i cíleně simulovaných situacích. Tam, kde to bylo reálné, jsme nabízeli rodičům (příp. asistentům pedagoga) možnost účasti přímo na ukázkové lekci, kde jsme aplikovaný přístup a trénované dovednosti názorně prezentovali. V rámci závěrečných konzultací jsme všem rodičům zapojeným do projektu předávali souhrnné informace a pomocí videa jsme demonstrovali pokroky dítěte. Tato setkání rodiče hodnotili kladně a někteří si s nadšením prezentované ukázky kopírovali pro vlastní inspiraci, blízké rodinné příslušníky nebo je poskytovali přímo pedagogům do mateřských škol.

Na uvedeném odkazu si také můžete přečíst příběh jedno z podpořených dětí, a to zde.