Novinky z organizace Portus Prachatice (říjen 2018)

10. 10. 2018

Jak pokračujeme v naplňování našich cílů: Krizové centrum si projektem Dětem naproti dalo za cíl přiblížit svou činnost věkové skupině dětí. Při pohledu na Krizové centrum po roce realizace projektu vidím, že se děti staly stejně vyrovnanou cílovou skupinou jako jiné věkové skupiny (tomu tak ještě před rokem nebylo).

I přesto, že děti přicházejí za doprovodu rodičů, našly si zde své místo, kde mohou řešit své obtíže. A věříme na základě absolvovaných besed, i když počet prozatím plně neodpovídá stanovenému indikátoru podpořených osob, že děti disponují větší představou o tom, co krize je, co obnáší, jak se člověk v krizi cítí, chová a jak mu lze pomoci. Minimálně se nám podařilo zvýšit povědomí dětí o krizi a přítomnosti Krizového centra v Prachaticích. A na tomto i nadále budeme stavět.

Na uvedeném odkazu si také můžete přečíst příběh jedno z podpořených dětí, a to zde.

Fotogalerie