Novinky z organizace Raná péče Třebíč (březen 2019)

12. 3. 2019

Jak pokračujeme v naplňování našich cílů: V průběhu roku 2018 zkontaktovalo naše středisko rané péče 23 nových zájemců o službu. Celkem s 19 zájemci byla uzavřena smlouva o spolupráci.

Velmi pozitivně vnímáme fakt, že tito zájemci pocházeli jak z řad oslovených lékařů, tak z pozitivních referencí našich uživatelských rodin. Uživatelské rodiny velmi kladně hodnotí nabídku ambulantních terapií, mají radost z úspěchu dětí a stále dochází ke zvyšování zájmu o terapie. Pomocí sdílení zkušeností z naší zahraniční stáže i stáže ostatních služeb rané péče ČR v jiných zemích vyplynulo, že raná péče v naší zemi má velmi dobrou kvalitu i nastavení. Chybí ji však stabilní ukotvení v legislativě, které by umožnilo lepší financování služby i respektování profesionální pozice poradce rané péče. Klíčovým úspěchem je řešení této situace v rámci Asociace rané péče České republiky.

Na uvedeném odkazu si také můžete přečíst příběh jedno z podpořených dětí, a to zde.