Novinky z organizace Raná péče Třebíč (září 2018)

19. 9. 2018

Jak pokračujeme v naplňování našich cílů: Došlo k navýšení kapacity rodin, která je v současné době průběžně naplňována.

Proběhly dvě schůzky na neonatologickém oddělení v Jihlavě. V rámci spolupráce raných péči v kraji Vysočina probíhají jednání a vyhledávání kontaktní osoby z řad zdravotnického personálu, určených pro první kontakt.
Od ledna jsou rodinám nabízeny ambulantní terapie (nácvik sociálních dovedností, snoezelen, nácvik grafomotorických dovedností) – cíl je průběžně naplňován. Úvazek ambulantního terapeuta byl pro maximální efektivní nastavení terapií pro děti, rozdělen na 5 pracovníků, kteří se průběžně vzdělávají. Uvedená změna nemá žádný vliv na finanční stránku projektu.
Na přelomu dubna a května byla realizována zahraniční stáž v Holandsku, výstupy stáže byli prezentovány na volném sdružení raných péčí v kraji Vysočina. Další formy prezentace se plánují.

Na uvedeném odkazu si také můžete přečíst příběh jedno z podpořených dětí, a to zde.

Fotogalerie