Novinky z organizace Raná péče Třebíč (září 2019)

4. 9. 2019

Projekt byl úspěšně ukončen 30.6.2019. Jak se organizaci podařilo naplnit její cíle, se může dočíst v jejich stručném shrnutí.

Cíl našeho projektu byl splněn. Oceňujeme, že můžeme naši službu nabídnout většímu počtu uživatelů tak, aby nedocházelo ke zbytečným prodlevám z důvodu plné kapacity. Zahraniční stáží jsme se utvrdili, že služby poskytované v rané péči v ČR jsou na vysoké úrovni a zároveň si přinesli nové náměty na pomůcky i pro další práci.
Postupně se nám daří spolupráce s lékaři i odborem školství tak, aby (po vzoru zahraničí) mohly vznikat týmy kolem dítěte a péče tak byla komplexní a jednotná. Jsme členy hned několika realizačních týmů, řešících problematiku sociálně-zdravotnického pomezí.
Nejen my, ale i rodiče našich dětí si velmi pochvalují ambulantní terapie, o které je stále větší zájem a které jsme nakonec ještě o 2 rozšířili. V rámci projektu došlo k navýšení terapií o logopedické poradenství a terapii EEG Biofeedback. Jelikož byl potvrzen velký význam terapií, budeme s jejich realizací pokračovat i po skončení projektu.

Na uvedeném odkazu si také můžete přečíst příběh jedno z podpořených dětí, a to zde.