Novinky z organizace SPONDEA (březen 2019)

5. 3. 2019

Jak pokračujeme v naplňování našich cílů:
1) Posílit či navázat spolupráci se základními a středními školami v Jihomoravském kraji prostřednictvím programů primární prevence se záměrem podat co největšímu počtu dětí informace o možnosti krizové pomoci.

2)  Poskytovat krizovou pomoc dětem v místě jejich bydliště bezprostředně poté, co se o nabídce takové pomoci dozví při preventivních  programech na školách.

3)  Poskytovat krizovou pomoc dětem zasaženým domácím násilím za využití zahraniční odborné publikace a tuto rozšířit do českého prostředí.

Všechny vytčené cíle projektu jsou postupně naplňovány. Daří se nám průběžně spolupracovat se školami v Jihomoravském kraji rozšiřovat tak počet dětí, kterým jsme poskytli informace o možnostech krizové pomoci a současně některým z nich poskytli ad hoc i krizovou intervenci. V roce 2018 jsme uskutečnili celkem 42 programů v 15ti školách. Programů se zúčastnilo 899 dětí/studentů. Děti ve výsledku znají možné způsoby zvládání krizových situací a znají možnosti jak reagovat na stres.

S publikací „Kamil, zelený chameleon“ pracujeme v rámci podpory a terapie dětí, které žijí v rodině s výskytem domácího násilí nebo silného partnerského konfliktu rodičů. Publikaci  jsme jako první přeložili do češtiny a před nedávnem ji také vydali se svolením autorky ve startovacím nákladu 100 ks. Za mimořádný dosavadní úspěch tak považujeme vysoký počet poskytnutých intervencí a podpory dětem z rodin s výskytem domácího násilí.

Na uvedeném odkazu si také můžete přečíst příběh jedno z podpořených dětí, a to zde.

Vše o projektu Kamil pomáhá dětem v krizi organizace SPONDEA