Novinky z organizace Spondea po roce realizace projektu

26. 10. 2020

Projekt má za sebou již polovinu své realizace. Podívejte se, co se za rok podařilo v rámci projektu uskutečnit.

V rámci projektu došlo k naplnění všech tří vytyčených cílů. Díky nově vytvoření nového inovativního produktu (hry a preventivního programu pro školy) jsme mohli cíleně pracovat na posílení kompetencí dětí na prvním či druhém stupni základních škol a na školách středních. Děti se díky našim programům naučili jak reagovat a chovat se v situacích, které pro ně mohou být velmi zátěžové a týkají se vztahu s vrstevníky. Mimo to si posílili představu o svých rolích v třídních týmech, kdy se mohly lépe identifikovat s konkrétními spolužáky.

Preventivní programy měly velmi dobrou odezvu od škol, o čemž svědčí i jejich před objednání řediteli škol do konce školního roku 2019/2020. Bohužel od uzavření školských zařízení nařízením vlády dne 11. 3. 2020 jsme nemohli další preventivní programy realizovat. I když se na konci května situace uklidnila a školy byly zčásti otevřené, další programy se neuskutečnily. Vedení škol se maximálně soustředilo na uzavření klasifikace žáků a alespoň rámcové splnění RVP. Mimo to pak další překážkou byl fakt, že třídní kolektivy nebyly úplné a ve třídě mohlo být jen 15 žáků.

Programy ale fungovali velmi dobře ve svém zaměření. Tato funkčnost byla v rámci projektu potvrzena aktivitou číslo tři. Na základě preventivních programů vyhledalo pomoc naší organizace v rámci krizové pomoci 97 žáků.

Fotogalerie