Novinky z organizace Spondea – tři čtvrtě realizace projektu

13. 4. 2021

Projekt je realizován již rok a půl a s tím se ocitáme ve třetí čtvrtině projektového období. Jak pokročily organizace v realizaci stanovených aktivit naleznete v příspěvku.

Cíle projektu se nám daří úspěšně naplňovat. V daném období jsme úspěšně dokončili testovací  fázi inovativního multimediálního produkt do škol, který děti učí, jak předcházet každodenním krizovým situacím. V oblasti krizové pomoci jsme se výrazně zapojili do pomoci dětem, které ve zvýšené míře v období lockdownu pociťovali úzkostné stavy v souvislosti s online výukou a nepřítomností ve třídních kolektivech. Většina dětí se cítila odstřižena od svých kamarádů a v mnoha případech se příčinou kontaktu s naší organizací stalo i zhoršení rodinného prostředí, ať již vinou uzavření všech členů ve společné domácnosti, nebo například zhoršením ekonomické situace v rodině v důsledku ztráty zaměstnání některého z rodičů.

Fotogalerie