Novinky z organizace SPONDEA (září 2018)

18. 9. 2018

Jak pokračujeme v naplňování našich cílů: Za první rok realizace jsou postupně naplňovány vytčené cíle projektu. Navázali jsme nově spolupráci s 11ti školami v Jihomoravském kraji, kde jsme realizovali celkem 41 programů primární prevence a oslovili jsme tak 889 žáků převážně základních škol. Těmto žákům jsme poskytli informace o možnostech krizové pomoci a současně některým z nich poskytli ad hoc i krizovou intervenci. V polovině realizace projektu již máme z více než 50% splněn předpoklad počtu oslovených škol.

Za pozitivní považujeme odvahu dětí z prvního stupně ZŠ svěřit se psychologovi se svým aktuálním problémem. Domníváme se, že bez možnosti předchozí interakce s dětmi na půdě školy by děti ze strachu či studu pomoc nevyhledaly a možná by svůj problém následně řešily nevhodným kompenzačním způsobem. Jedná se o nepředvídatelné události, zatím jsme takto pomohli 30ti dětem z celkového předpokládaného počtu 70.
Za mimořádný dosavadní úspěch považujeme vysoký počet poskytnutých intervencí a podpory dětem z rodin s výskytem domácího násilí. Díky systematické práci s oběťmi domácího násilí a týmu pracovníků se daří je motivovat k tomu, aby nezapomínaly i na svoje děti a souhlasily i s jejich podporou.
Odbornou publikaci jsme přeložili do češtiny, v další etapě dojde k jejímu tisku a k distribuci relevantním odborníkům v ČR.

Na uvedeném odkazu si také můžete přečíst příběh jedno z podpořených dětí, a to zde.

Vše o projektu Kamil pomáhá dětem v krizi organizace SPONDEA

Fotogalerie