Novinky z organizace SPRP Praha (září 2018)

19. 9. 2018

Jak pokračujeme v naplňování našich cílů: Realizace projektu probíhá dle stanoveného plánu. Naplnili jsme již některé cíle, např. jsme navýšili kapacitu střediska na 91, což je nad rámec projektu.

Probíhají průběžně depistáže a spolupracujeme s externími odborníky, dle potřeb rodin. Práce na komiksu byly zastaveny z osobních důvodů grafika, ale další spolupráce je již domluvena a komiks bude realizován do konce projektu. V přípravě je zahraniční stáž.

Na uvedeném odkazu si také můžete přečíst příběh jedno z podpořených dětí, a to zde.

Fotogalerie