Novinky z organizace Terapeutické centrum Modré dveře po roce realizace projektu

26. 10. 2020

Projekt má za sebou již polovinu své realizace. Podívejte se, co se za rok podařilo v rámci projektu uskutečnit.

V rámci prvního roku realizace projektu jsme poskytli krizovou pomoc 67 dětem do 18 let. Děti se na nás obracely prostřednictvím rodičů i samy. V některých případech jsme poskytli podporu také rodičům dětí. Nejčastějšími tématy, se kterými se na nás děti obracely, byly potíže v rodině (rozvod rodičů, svěřování do péče a kontakt s druhým rodičem), šikana a kyberšikana v kolektivu, problémy se školou (učení, kontakt s učiteli), sebepoškozování, zkušenost s panickými stavy a úzkostmi, vztahy se sourozenci a širší rodinou. Významné procento zájemců o naše služby v oblasti krizové pomoci jsou právě děti a zájem až na mírné výkyvy (např. letní prázdniny), stále stoupá. Naprostá většina krizových intervencí proběhla v monitorovaném období ambulantně, v období nouzového stavu v České republice jsme s dětmi vedli také telefonické krizové intervence. Terénní forma krizové pomoci byla realizována taktéž, avšak z kapacitních důvodů pracoviště a z důvodu nižšího zájmu ze strany klientů, jen v omezené míře. V souvislosti s pandemií koronaviru jsme v rámci několika týdnů zaznamenali dočasně mírný pokles zájemců, který vzápětí rychle vzrostl. Ve sledovaném období jsme oproti loňskému roku zaznamenali vyšší výskyt závažných situací a život ohrožujících psychických stavů (suicidálních tendencí). Počet setkání s dětmi byl individuální u každého dítěte. Často stačilo dítěti setkání jedno či dvě, občas bylo potřeba setkání více – 5 až 6.

Fotogalerie