Novinky z Povídej- tři čtvrtě realizace projektu

13. 4. 2021

Projekt je realizován již rok a půl a s tím se ocitáme ve třetí čtvrtině projektového období. Jak pokročily organizace v realizaci stanovených aktivit naleznete v příspěvku.

V rámci projektu Včasná pomoc dětem jsme se zaměřili na několik oblastí. První dvě hlavní oblasti se týkají přímé pomoci dětem a jejich rodinám v krizi. Děti, které se nás obrací, nejčastěji řeší problémy ve vztazích, emoční problémy, úzkosti, depresivní potíže. Rodiče se na nás obrací s výchovnými problémy. V menšině pracujeme i s problematikou týraného a zneužívaného dítěte. V této části projektu jsme se posunuli po prvotním útlumu během jarní pandemické krize nyní naopak na vrchol naplněnosti služby. Vliv vládních nařízení ohledně omezení setkávání lidí a distanční výuka přirozeně kladou mnohem větší nároky na organizaci v rodinách (na větší podporu rodičů dětem), rodiče se tak stávají jediným zdrojem podpory pro děti. Tyto okolnosti zvyšují tlak také na samostatnost a motivaci samotných dětí. Proto se teď mnohem častěji setkáváme s dospívajícími dětmi, které ztrácejí motivaci a aktivitu ve svém životě, prožívají úzkosti, které často řeší nevhodnými způsoby jako je sebepoškozování, vyvíjejí na sebe tlak v nezdravé kontrole jídla a cvičení, ulevují si v nebezpečném seznamování na sociálních sítích nebo se uzavírají do sociální izolace a hrají hry na počítači. V rámci krizové pomoci s dětmi pracujeme s cíli najít vhodnější způsoby zvládání stresu a především je podporujeme v komunikaci a sdílení s blízkými a hledáme společně cesty, jak podpořit vývojové potřeby dospívajících dětí- tedy trávit čas s vrstevníky. Rodiče v rámci poradenského setkání podporujeme v porozumění potřebám dětí a hledáme způsoby efektivní komunikace pro otvírání řešení, nikoliv zvyšováním tlaku na děti, který vede ke konfliktu a osamocení. Díky podpoře z tohoto projektu jsme dostali možnost posílit úvazek dětského psychologa na 0,6, proto se nám daří rodinám, které se ocitly v krizi, nabízet brzké termíny, obvykle do 1 týdne od objednání. Třetí cíl projektu je zaměřen na primární prevenci na druhých stupních základních škol a na středních školách. Během krátkého období prezenční docházky dětí v září a říjnu proběhly 4 besedy zaměřené na téma krize a sociální sítě a možnosti krizové pomoci ve smyslu místní dostupnosti služeb. Celkově od počátku projektu jsme uspořádali 15 besed pro 264 dětí. I tento cíl projektu se nám podařilo díky včasnému zrealizování besed naplnit.