Novinky z projektu Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy (březen 2019)

5. 3. 2019

Jak pokračujeme v naplňování našich cílů:
Ze stanovených cílů projektu se nám daří rozšiřovat okruh dětí a mladých lidí využívajících služby Klubu (preventivní aktivity, podpora či pomoc při řešení každodenních či krizových situacích atp.).

U dětí a mladých lidí cílíme prostřednictvím volnočasových aktivit i preventivně vzdělávacích činností na předcházení rizikovým situacím a seznamujeme je nenucenou formou, jak rizikovým situacím předcházet.

Daří se nám spolupracovat s místními základními školami v Chotěšově i ve Stodu a dalšími institucemi v lokalitách a tím zvyšovat informovanost o službě nejen u dětí a mladých lidí, ale i u veřejnosti.  Potenciál a kapacity pracovníků týmu Klubu Magnet pro děti a mládež, který je totožný s pracovním týmem nedalekého ambulantního Klubu Echo pro děti a mládež, je tak využit na maximum a nabídka nízkoprahové sociální služby se díky tomu dostává k výrazně většímu počtu dětí a mladých lidí v ORP Stod. Zprostředkovaně skrze naše pracovníky a jejich podporu v podobě např. zprostředkování kontaktu na další organizace či instituce se tak děti dostávají i ke specifické odborné pomoci, o které doposud neměly informace nebo si ji spojovaly s předsudky či mýty a bránily další spolupráci.

Na uvedeném odkazu si také můžete přečíst příběh jedno z podpořených dětí, a to zde.

Fotogalerie