Novinky z projektu Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy (září 2018)

18. 9. 2018

Jak pokračujeme v naplňování našich cílů: Díky projektu se daří rozšiřovat okruh oslovených dětí a mladistvých za účelem podpory či pomoci při řešení každodenních či krizových situací. Prostřednictvím preventivních aktivit skrze spolupráci s místními základními školami máme možnost zvyšovat informovanost nejen o službě samotné, ale i předcházet možným nepříznivým sociálním jevům.

Zároveň díky volnočasovým aktivitám se nám daří nenucenou formou seznamovat cílovou skupinu s možností prevence určitých situací, se kterými se mohou setkávat v jejich každodenním životě. Postupně se daří prohlubovat vzájemný vztah a uživatelé služby sdělují osobnější informace o svém životě, co je těší, ale také co je trápí, což je pro nás vodítkem pro další poskytování služeb. Pomalejší je změna ve vnímání služby u širší veřejnost, a to jak odborné, tak laické. Stále se setkáváme s negativním pohledem na službu, na druhou stranu již se nám podařilo změnit pohled místních základních škol.

Na uvedeném odkazu si také můžete přečíst příběh jedno z podpořených dětí, a to zde.

Fotogalerie