Novinky z projektu Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy (září 2019)

10. 9. 2019

Projekt byl úspěšně ukončen 30.6.2019. Jak se organizaci podařilo naplnit její cíle, se může dočíst v jejich stručném shrnutí.

Prostřednictvím projektu se podařilo navázat na již dlouhodobě fungující ambulantní Klub Echo a rozšířit tak dostupnost služby do dalších lokalit pro okruh dětí a mladistvých, kteří spadají do cílové skupiny NZDM. I přes sníženou využitelnost služby v jedné z lokalit (Stod), se podařilo naplnit většinou ukazatelů pro úspěšnou realizaci projektu. Prostřednictvím preventivních a volnočasových aktivit nejen v přirozeném prostředí cílové skupiny byl navazován kontakt s potenciálními klienty, kterým se tak přiblížila možnost předcházet rizikovým situacím či se naučit zmíněné situace řešit. K dosažení cíle byl využíván kontakt s lokálními institucemi, především se základními školami, který přispěl i ke zvyšování informovanosti široké veřejnosti o službách NZDM a organizaci Diakonie Západ. Vyjma komplikací v lokalitě Stod, se kterými se pracovníci Klubu snažili vypořádat prostřednictvím komunikace s místními aktéry, nabídkou nových volnočasových aktivit a činností přizpůsobených starší cílové skupině, probíhaly aktivity plynule. Za pozitivní výstup, lze kromě číselných hodnot představujících klienty a účastníky aktivit považovat také opakovaně projevený zájem o pokračování aktivity na straně spolupracujících organizací – škola, úřad i na straně klientů zejména v lokalitě Chotěšov.

Na uvedeném odkazu si také můžete přečíst příběh jedno z podpořených dětí, a to zde.