Novinky z projektu Domu tří přání (březen 2019)

5. 3. 2019

Jak pokračujeme v naplňování našich cílů:
Cíl Zvýšit kvalitu poskytované služby formou intenzivní terénní krizové pomoci v přirozeném prostředí rodiny, kde bude odborný pracovník navazovat na nastavená řešení krize v ambulantních a pobytových službách (u rodin, kde nestačí pouze pobytová/ambulantní služba) se nám zatím daří naplňovat částečně a to hlavně z personálních důvodů.

Pozici terénního pracovníka nemáme od dubna 2018 obsazenou. Po celou dobu probíhala výběrová řízení na tuto pozici a podařilo se nám ji obsadit od ledna 2019. V rámci tohoto cíle došlo v červenci 2018 ke změně v projektu a do projektu byl zapojen psycholog organizace. Tato pozice není v tuto chvíli neosazena.

V cíli Zvýšit informovanost rodičů a dětí v oblasti krizové pomoci (jak rozpoznat a řešit krizovou situaci v rodině, kam se obrátit – vytvořit adresný seznam pomáhajících pracovišť) máme velmi dobré výsledky. Spustili jsme interaktivní mapu Ohrožené dítě (https://www.ohrozenedite.cz/), kde máme v tuto chvíli aktivních 837 organizací (psychologové, rodinné poradny, pediatři apod.). Současně jsme byli osloveni MPSV, zda by naši databázi kontaktů z této mapy mohli využít pro vytvoření katalogu pro odborníky (OSPOD apod.), kteří směřují klienty na případnou pomoc. V tomto katalogu bude prolink na web ohrožené dítě, kde je logo Nadace NROS.

Dalším bodem v tomto cíli je příprava metodických materiálů pro rodiny v krizi. Na těchto materiálech nyní pracujeme.

Na uvedeném odkazu si také můžete přečíst příběh jedno z podpořených dětí, a to zde.

Fotogalerie