Novinky z projektu Domu tří přání (září 2018)

18. 9. 2018

Jak pokračujeme v naplňování našich cílů:
1) zvýšit kvalitu poskytované služby formou intenzivní terénní krizové pomoci v přirozeném prostředí rodiny, kde bude odborný pracovník navazovat na nastavená řešení krize v ambulantních a pobytových službách (u rodin, kde nestačí pouze pobytová/ambulantní služba)2) zvýšit informovanost rodičů a dětí v oblasti krizové pomoci (jak rozpoznat a řešit krizovou situaci v rodině, kam se obrátit – vytvořit adresný seznam pomáhajících pracovišť).

1) Tento cíl projektu je naplňován částečně. Připravili jsme metodiku pro terénního pracovníka, máme rodiny, které by do krizové pomoci v terénu byly vhodné a to jak z pobytových, tak ambulantních služeb. Současně ale řešíme personální problém s obsazením této pozice. Tento problém byl již na začátku projektu. Pozici jsme obsadili až v listopadu 2017 (plán byl od října 2017). Kolegyně odešla ještě ve zkušební době, tj. v prosinci 2017. Pozici jsme obsadili interní kandidátkou od ledna 2018. Tato kolegyně bohužel ze zdravotních důvodů musela odejít v dubnu 2018. Od té doby je pozice neobsazená a hledáme vhodného kandidáta. Vzhledem k situaci na trhu práce je to velmi obtížné a do současné doby jsme měli pouze 4 kandidáty. Žádný z těchto kandidátů nebyl vhodný a to bud z důvodu, že nevyhovovali vzděláním, případně měli jiné představy, co dané práce obnáší. Na tuto pozici v současné době tedy hledáme vhodného kandidáta více jak dva měsíce. V červenci 2018 se nám přihlásili dva kandidáti, tak věříme, že se nám pozici podaří od září/října 2018 obsadit. Z tohoto důvodu jsme měli s Nadací NROS dne 11. 7. 2018 schůzku a dohodli jsme se na částečné změně projektu, která bude případně schválená v rámci této průběžné zprávy (detail této dohody uvádím v sekci Změny projektu).
2) V cíli projektu zvýšení informovanosti rodičů a dětí v oblasti krizové pomoci máme velmi dobré výsledky. Spustili jsme interaktivní mapu Ohrožené dítě (https://www.ohrozenedite.cz/), kde máme v tuto chvíli aktivních 831 organizací (psychologové, rodinné poradny, pediatři apod.). Současně jsme byli osloveni MPSV, zda by naši databázi kontaktů z této mapy mohli využít pro vytvoření katalogu pro odborníky (OSPOD apod.), kteří směřují klienty na případnou pomoc. V tomto katalogu bude prolink na web ohrožené dítě, kde je logo Nadace NROS.

Na uvedeném odkazu si také můžete přečíst příběh jedno z podpořených dětí, a to zde.

Fotogalerie