Novinky z projektu Domu tří přání (září 2019)

10. 9. 2019

Projekt byl úspěšně ukončen 30.6.2019. Jak se organizaci podařilo naplnit její cíle, se může dočíst v jejich stručném shrnutí.

Jedním z cílů projektu bylo Zvýšit kvalitu poskytované služby formou intenzivní terénní krizové pomoci v přirozeném prostředí rodiny. Terénní pracovní navazoval na nastavená řešení krize v ambulantních a pobytových službách (u rodin, kde nestačí pouze pobytová/ambulantní služba). Tento cíl se nám podařilo naplnit v počtu dětí, počet hodin práce s dětmi je nižší než jsme původně plánovali. Celkový počet dětí/rodin zapojených do této aktivity od 1. 6. 2017 do 30. 6. 2019 byl 36. Počet hodin práce s dětmi a rodinou v terénu za dva roky projektu bylo 312 hodin. Důvodem nižšího počtu hodin je nižší frekvence setkání s rodinou. Původní frekvence setkávání byla 2 x týdně 2 hodiny, v praxi se ovšem ukázalo, že z kapacitním důvodů terénního pracovníka i rodin je v některých rodinách možné setkání max. 1x 2 hodiny týdne.

V rámci projektu došlo k rozšíření krizové pomoci o práci psychologa organizace. Jeho cílem byla spolupráce s 15 dětmi a 100 hodin práce s nimi. Psycholog spolupracoval s 18 dětmi v celkové počtu hodin práce 113hodin, jeho cíl byl tedy naplněn.

V cíli Zvýšit informovanost rodičů a dětí v oblasti krizové pomoci (jak rozpoznat a řešit krizovou situaci v rodině, kam se obrátit – vytvořit adresný seznam pomáhajících pracovišť) máme velmi dobré výsledky. Spustili jsme mapu Ohrožené dítě (https://www.ohrozenedite.cz/), kde máme v tuto chvíli aktivních 983 organizací (psychologové, rodinné poradny, pediatři apod.). Mapu pořád doplňujeme a aktualizujeme. Současně jsme byli osloveni MPSV, zda by naši databázi kontaktů z této mapy mohli využít pro vytvoření katalogu pro odborníky (OSPOD apod.), kteří směřují klienty na případnou pomoc.
Dalším bodem v tomto cíli byla příprava metodických materiálů pro rodiny v krizi. Dalším bodem v tomto cíli byla příprava metodických materiálů pro rodiny v krizi. Tyto materiály byly vytvořeny a již jsou k dispozici (rodinám i interním pracovníkům) na mapě Ohrozenedite.cz.

Na uvedeném odkazu si také můžete přečíst příběh jedno z podpořených dětí, a to zde.

Fotogalerie