Novinky z projektu organizace Nomia (září 2018)

19. 9. 2018

Jak pokračujeme v naplňování našich cílů: Do současné doby proběhlo 5 přednášek na ZŠ Štefcova pro druhý stupeň s doloženými počty žáků. Zanechali jsme letáky s kontakty na naši poradnu s nabídkou služeb plus kontakty s vysvětlením na internetovou poradnu, kterou Nomia provozuje. Po přednáškách na školách jsme zaznamenali, že děti kladly dotazy prostřednictvím internet. Poradny a obraceli se na nás s různými komplikacemi. Například šikana, domácí násilí, apod. Obrátili se nás i učitelé s konkrétními žáky, kterým by rádi zprostředkovali psychologickou pomoc. Dále využívá našich služeb 22 dětských klientů, kteří jsou zařazeni v psychoterapeutické / psychologické práci.

V rámci odborné stáže zejména na norském pracoviště ATV jsme v rámci projektu konzultovali naše metody psychoterapeutických Intervencí s metodami používanými v Norsku. Tyto aplikované metody a jejich efektivitu jsme hodnotili zejména na případových studiích. Dále jsme se zabývali porovnáváním metodologického přístupu norského pracoviště v práci s kontextem v obtížích, kdy jsou děti vystavovány násilí. Tím kontextem myslíme, definování cílů a zakázek v terapeutické práci s ohroženými dětmi a rodinami s návaznými intervencemi státních institucí (OSPOD, Policie, apod.). V rámci zahraniční stáže se uskutečňoval proces porovnávání. V rámci stáže v Oslu jsme navštívili Ministerstvo spravedlnosti, Norské ředitelství pro rodinu, kde jsme se zabývali systémovými opatřeními pro práci s ohroženými dětmi. Tyto poznatky systémového charakteru jsme poté konzultovali s pracovníky pracoviště ATV v Oslu. Cílem bylo zjistit, kde se systémová opatření s našimi překrývají a která jsou nová. Poté hledáme, která z nových systém. Opatření v Norsku by byla aplikovatelná pro praxi v ČR.  Ve spolupráci s norským pracoviště ATV připravujeme některé materiály pro naší metodiku. Překládají se z norštiny do češtiny. Probíhají telefonické konzultace s norským pracovištěm ATV pro upřesňování detailů některých oblastí metodických materiálů. Dále pracujeme na některých materiálech právního rámce české legislativy, který bychom rádi, aby metodika také obsahovala.

Na uvedeném odkazu si také můžete přečíst příběh jedno z podpořených dětí, a to zde.

Fotogalerie