Novinky z projektu organizace Nomia (září 2019)

9. 9. 2019

Projekt byl úspěšně ukončen 30.6.2019. Jak se organizaci podařilo naplnit její cíle, se může dočíst v jejich stručném shrnutí.

V rámci projektu byly realizovány všechny jeho aktivity tak, jak byly plánovány. Pouze přednášky realizované na školách byly upraveny v termínech dle možností a potřeb konkrétních škol. V průběhu projektu byly také osloveny jiné školy, které nebyly původně v plánu, neboť některé plánované školy nabídku realizace přednášky nepřijaly. Nově domluvené školy realizaci přednášek přijaly tak, jak jsme je školám ve své metodologii předložili. Celkový rámec této i ostatních aktivit byl zachován ve svém původním záměru.

Na uvedeném odkazu si také můžete přečíst příběh jedno z podpořených dětí, a to zde.

Fotogalerie