Novinky z Rodinného integračního centra

28. 4. 2021

Projekt je realizován již rok a půl a s tím se ocitáme ve třetí čtvrtině projektového období. Jak pokročily organizace v realizaci stanovených aktivit naleznete v příspěvku.

Pracujeme s dětmi s poruchami autistického spektra, poruchami komunikace a sociální interakce. Cílem našeho projektu je posílit schopnosti a dovednosti  v oblasti komunikace a sociálních dovedností a podpořit celkový psychomotorický vývoj dítěte. S každou rodinou pracujeme dle jejích individuálních potřeb a  přání. Setkávání probíhají jak v domácím prostředí, tak v prostorách organizace, případně jiných (školky, dětské skupiny apod.) S dětmi od počátku pracujeme na rozvoji očního kontaktu, ukazování, sdílení, kooperaci, verbální a neverbální komunikaci, schopnosti porozumění řeči. Pracujeme na rozvoji hry – imitace, spolupráce, představivost, flexibilita, schopnost sdílet své hry s okolím. Problémem sociálním bývá tzv. problémové chování – agrese, sebeagrese, ritualizování, neschopnost sledovat pokyny a řídit se jimi, neschopnost respektovat další osoby apod. Využíváme možnosti relaxačních a stimulačních aktivit k práci se smyslovými potížemi a ke zklidnění a uvolnění, ale také k navození dobrých vztahů a k motivaci pro další práci. Děti se při systematické práci hezky rozvíjejí, jejich schopnosti narůstají, rodiče se učí se svými dětmi pracovat doma, což je klíčové pro správný rozvoj dítěte. V tomto roce jsme kontinuitu naší práce bohužel dvakrát byli nuceni přerušit a to z důvodu nouzového stavu vyhlášeného vládou ČR – na jaře od poloviny března do konce května, na podzim a v zimě – od poloviny října až do konce roku. V této době byla naše práce omezena na setkávání telefonické, e-mailové, či online prostřednictvím dalších technologií. Tento způsob práce značně narušil naše cíle a nemohli jsme cíleně postupovat v rozvíjení dovedností našich dětí. Snažili jsme se tedy o takovou podporu rodině, aby práci s dítětem v této době zvládali v domácím prostředí. Cíle projektu se nám i přes tuto nepříznivou situaci dařilo naplňovat následovně: 1) V rámci projektu má být podpořeno minimálně 30 dětí – dosud jsme podpořili 91 dětí. 2) Má být realizováno minimálně 100 nácviků sociálních dovedností (individuálních i skupinových) – dosud jsme realizovali 596 aktivit. 3) má být realizováno minimálně 200 komunikačních terapií – dosud jsme realizovali 210 aktivit. 4) má být realizováno minimálně 100 relaxačně poznávacích aktivit – dosud jsme realizovali 108 aktivit.