Novinky z Rodinného integračního centra

9. 11. 2020

Projekt má za sebou již polovinu své realizace. Podívejte se, co se za rok podařilo v rámci projektu uskutečnit.

Cílem projektu je posílit schopnosti a dovednosti dětí v oblasti komunikace a sociálních dovedností, podpořit jejich psychomotorických vývoj. Konkrétní cíle za dobu 24 měsíců je: 1) V rámci projektu bude podpořeno minimálně 30 dětí s PAS,  PK a SI (počet fyzických osob – dětí) – za 12 měsíců jsme podpořili 80 dětí. 2) Realizace minimálně 100 nácviků sociálních dovedností – individuálních či skupinových – za 12 měsíců jsme realizovali 422 aktivit. 3) Realizace minimálně 200 komunikačních terapií – za 12 měsíců jsme realizovali 147 aktivit. 3) Realizace minimálně 100 relaxačně poznávacích aktivit – za 12 měsíců jsme realizovali 68 aktivit. Naše práce směřuje zejména k učení funkční komunikace dítěte s okolím, tj. zkráceně schopnost dorozumět se se svým okolím, a k posílení sociálních vztahů dítěte s okolím, tj, trávit smysluplně čas s rodinou, s vrstevníky, tedy schopnost dorozumět se se svým okolím, zapojit se funkčně do společnosti, a to pomocí podpůrných aktivit (komunikační terapie, nácviky sociálních a komunikačních dovedností – individuální i skupinové, relaxačně poznávací aktivity).

Fotogalerie