Novinky z TamTamu

3. 5. 2021

Projekt je realizován již rok a půl a s tím se ocitáme ve třetí čtvrtině projektového období. Jak pokročila organizace v realizaci stanovených aktivit naleznete v příspěvku.

V žádosti jsme uvedli, že cílem projektu je zajistit, aby se každé rodině, jejichž dítě prochází screeningem sluchu nebo u něhož byla sluchová vada potvrzena, dostalo co nejrychleji odborné podpory ze strany našich poradkyň. Tohoto cíle chceme dosáhnout: navýšením pracovních úvazků poradkyň pracujících v prvotním kontaktu, supervizní podporou těchto poradkyň a zkvalitněním služby raná péče implementací zkušeností ze zahraniční stáže. Ve sledovaném období rodiny, jejichž děti procházely screeningem sluchu nebo jimž byla vada potvrzena, získaly podporu ze strany poradkyň co nejrychleji a v případě zájmu také co nejrychleji vstoupily do služby raná péče. Dvěma poradkyním jsme v úvazku rozšířili část, kdy se věnují pouze projektu – tedy prvnímu kontaktu s klienty a vstupu klientů do služby. Stálá péče o klienty, kteří uzavřou smlouvou o poskytování služby, přešla na další kolegyně, kterým jsme mohli rozšířit úvazky či nově zaměstnat díky úspoře, která vznikla mimo jiné z grantu NROS. Individuální supervizní podpora nebyla ze strany NROS podpořena. Z toho důvodu poradkyně čerpají skupinovou supervizi. Díky nouzovému stavu byla stáž v zahraničí odložena na 1. pololetí 2021.

Fotogalerie