Novinky z Terapeutického centra Modré dveře (říjen 2018)

10. 10. 2018

Jak pokračujeme v naplňování našich cílů: Stanovený cíl projektu je naplňován v souladu s žádostí. Spočívá v podpoře 100 dětí formou krizové pomoci. Za monitorovací období jsme celkem podpořili 39 dětí. Terénní krizovou pomocí jsme podpořili 16 dětí. Ambulantní formou krizové pomoci jsme podpořili 33 dětí. Ve 12ti případech se jednalo se o sourozence dětí, za nimiž jsme jeli do terénu.

Ambulantní formou jsme také podpořili 11 dětí, za nimiž jsme zpočátku jezdili do terénu. Z odborného hlediska je vhodné, když se nám podaří klienta „vytáhnout“ z domácího prostředí a podpořit ho v prostředí, které je pro něho neznámé. To krizovému interventovi umožní další pohled na situaci a rodinné vztahy. Dalším cílem je vytvoření 4 článků. Tento výstup byl v monitorovacím období naplněn. Natočili a zveřejnili jsme dva videospoty. Další čtyři budou předmětem následného monitorovacího období. Terénní krizová pomoc byla prezentována na 16ti pracovištích. Seznámení se službu na dalších čtyřech pracovištích již probíhá a bude vykázáno v dalším monitorovacím období.

Na uvedeném odkazu si také můžete přečíst příběh jedno z podpořených dětí, a to zde.