Novinky z Terapeutického centra Modré dveře – tři čtvrtě realizace projektu

13. 4. 2021

Projekt je realizován již rok a půl a s tím se ocitáme ve třetí čtvrtině projektového období. Jak pokročily organizace v realizaci stanovených aktivit naleznete v příspěvku.

Cílem našeho pracoviště bylo zajištění kapacit ambulantní formy krizové pomoci a udržení její
terénní formy pro děti, mladistvé, či rodiny s dětmi. Měli jsme v plánu umožnit minimálně 70 dětem
do 18 let nebo rodinám s dětmi do 18 let čerpat odbornou pomoc v nepříznivé situaci. Tyto plány
jsme již překročili. Od začátku realizace projektu jsme poskytli krizovou pomoc 110 dětem, z toho 43
dětem v druhé polovině roku 2020. Nouzový stav potřebu krizových intervencí zvýšil. Zaznamenali
jsme vyšší výskyt náročných až vyhrocených rodinných krizí, a život ohrožujících psychických stavů (suicidálních tendencí). Na krizovou pomoc k nám přivezla klienta i městská policie. A i několikrát
jsme s klienty a jejich rodiči domluvili akutní hospitalizaci v nemocnici. Po celou dobu druhé vlny
pandemie jsme naše Terapeutické centrum udrželi otevřené a přístupné ambulantní krizové pomoci
za dodržení přísných hygienických opatření. O této situaci jsme opakovaně informovali na našem FB
účtu. Po celé monitorovací období aktivně propagujeme krizovou pomoc na všech našich sociálních
účtech (FB, Instagram).

Fotogalerie