Novinky z Terapeutického centra Modré dveře (září 2019)

9. 9. 2019

Projekt byl úspěšně ukončen 30.6.2019. Jak se organizaci podařilo naplnit její cíle, se může dočíst v jejich stručném shrnutí.

Hlavním projektovým cílem bylo vytvoření pracoviště, které bude poskytovat vedle ambulantní krizové pomoci i terénní pomoc dětem. Tento cíl byl naplněn. V Praze jsme doposud jediným pracovištěm, které poskytuje terénní krizovou pomoc. Dále jsme jedno ze tří pracovišť, které do ambulantní služby KP přijímá děti. Zároveň je nutné dodat, že jsme i v tomto ohledu jediní, kteří naplňují základní principy krizové pomoci, tj. její dostupnost, jakmile to klient potřebuje (v rámci naší pracovní doby) a poskytujeme KP opakovaně.

Tištěné a video informační materiály byly vypracované a zveřejněné.

Primární podpora formou krizové pomoci se dostala 89 dětem a sekundární 23 dospělým (jejich pečovatelům).

Z důvodu krácení rozpočtu byly před podpisem smlouvy odstraněny aktivity „Vzdělávání krizových interventů“ a „Vzdělávací kurz pro pracovníky ve školství“.

Na uvedeném odkazu si také můžete přečíst příběh jedno z podpořených dětí, a to zde.