Novinky ze Slezské diakonie (březen 2018)

7. 3. 2018

Jak pokračujeme v naplňování našich cílů: Cílem projektu je poskytnout včasnou a efektivní podporu a pomoc rodinám, jako prevence problematického chování a rozvoje zdravotního postižení. Prostřednictvím realizace jednotlivých aktivit naplňujeme postupně cíl projektu. V tomto monitorovacím období vidíme velký přínos hlavně ve čtyřech aktivitách, které jsou klíčové pro náš projekt

  • Prvním úspěchem bylo navýšení úvazku poradci rané péče na 0,5, čímž jsme přispěli k navýšení počtu rodin v rané péči. Dostaly se k nám rodiny, které dosud byly v pořadníku.
  • Druhým úspěchem je zprovoznění webových stránek rané péče LYDIE. Díky nimž se zvýší povědomí o rané péči a nových metodách přístupu k dětem s poruchou autistického spektra (PAS).
  • Třetím úspěchem je navýšení četnosti poskytování terapie O.T.A. dětem s PAS formou individuálních nácviku a skupinové terapie. Dnes již poskytujeme nácviky a skupinovou terapii 4 x v týdnu v dopoledních hodinách.
  • Posledním, čtvrtým úspěchem je zakoupení notebooku, díky kterému můžeme kvalitně zpracovávat pořízené videa, jak pro rodiče, pracovníky tak děti (zpevňování pozitivních vzorců chování, nácvik hry, dlouhodobý monitoring práce dítěte).

Na uvedeném odkazu si také můžete přečíst příběh jedno z podpořených dětí, a to zde.

Fotogalerie