Novinky ze Slezské diakonie (březen 2019)

12. 3. 2019

Jak pokračujeme v naplňování našich cílů: Cílem projektu je poskytnout podporu rodinám, tak aby věděli, že na výchovu dítěte s handicapem NEJSOU SAMI.

Pomoci rané péče a nových metod přístupu k dětem a informovaností chceme poskytnout včasnou a efektivní podporu, která přispěje k prevenci problematického chování a rozvoje zdravotního postižení. V monitorovacím období se podařilo zefektivnit vzájemnou spolupráci právě rané péče s terapií O.T.A. Díky rané péči jsou rychleji vytipovány děti, kterým lze nabídnout účast v O.T.A. terapiích. Dochází tak k včasné intervenci, a intenzivnějšímu rozvoji schopností a dovedností dítěte a začlenění dítěte do běžné společnosti je snazší a rychlejší např. dítě lépe zvládá aktivity v kolektivu zdravých vrstevníků, lépe snáší změny, dítě se může podílet na běžných činnostech v rámci každodenních aktivit – návštěva dětských center, obchodních domů, běžně dostupných kroužků, navazování vztahu s ostatními vrstevníky, lepší adaptace na požadavky běžných MŠ a ZŠ.

Na uvedeném odkazu si také můžete přečíst příběh jedno z podpořených dětí, a to zde.