Novinky ze Slezské diakonie (říjen 2018)

10. 10. 2018

Jak pokračujeme v naplňování našich cílů: Cíl projektu je naplňován hlavně v oblastech podpory rodiny ve výchově dítěte se zdravotním postižením. Rodina není na výchovu dítěte se zdravotním postižením nikdy SAMA. Velkým plusem pro naši službu je možnost propojovat práci v rané péči s terapii O.T.A.

Díky projektu jsme mohli navýšit úvazek poradci rané péče, přijali jsme 2 terapeuty pro nácviky individuální a skupinové, a proto služby, které nabízíme pro rodiny se zdravotním postižením  jsou dnes efektivnější, intenzivnější. Práce má pro nás smysl protože očekáváné výsledky se dostavují dřív. Dalším úspěchem je pro nás možnost poznávat nové terapeutické metody, kterými pracují kolegové v Polsku ve středisku behaviorální terapie v Glivicích. Díky zahraniční stáži jsme získali nové zkušenosti, nové postupy, nové nápady pro práci s dětmi s PAS. Velkým bonusem projektu bylo zřízení webových stránek, díky kterým se zvýšilo povědomí o rané péči a nových metodách přístupu k dětem s PAS v Moravskoslezském kraji.

Na uvedeném odkazu si také můžete přečíst příběh jedno z podpořených dětí, a to zde.

Fotogalerie