Novinky ze Společnosti pro ranou péči, Olomouc

9. 11. 2020

Projekt má za sebou již polovinu své realizace. Podívejte se, co se za rok podařilo v rámci projektu uskutečnit.

Za monitorovaného období od 1.7.20219 do 30. 6. 2020 proběhlo cekem 86 konzultací, z toho 80 v rodině, 2 na pracovišti a 4 s odborníkem. Poradce rané péče/intervent poskytl za monitorované období 39 informačních schůzek s jednání se zájemcem o službu. Dále byl s rodinami v kontaktu po telefonu a emailu. 

V době nouzového stavu služba raná péče byla poskytována distanční formou, poradkyně rané péče, včetně naší psycholožky byly ve spojení s rodinami online. I v této nepříznivé době pro nás všechny, byla našim klientským rodinám s dítětem s postižením poskytována odborná podpora a pomoc včas. Po ukončení nouzového stavu rodiče dětí těžce nemocných nebo s postižením v Olomouckém kraji mohou využít v rané péči konzultace online, ale už i s poradcem rané péče v domácím prostředí nebo v prostorách pracoviště. Forma online konzultací po dobu trvání pandemie bude součástí naší nabídky formy služby.

V současné době máme naplněnou kapacitu služby rané péče 100 rodin, a dalších 20 zájemců o službu v pořadníku. Žadatelům o službu poskytuje poradce rané péče/ intervent podporu a odbornou pomoc včas. Rodiny dále získají podporu telefonickou, emailovou, nebo osobní formou konzultací ambulantních, nebo v rodině, či
v nemocnici po sdělení diagnózy. Včasná intervence povede k lepší možnosti pomoci rodinám s dětmi těžce nemocnými nebo s postižením.

Fotogalerie