Novinky ze SPRP Olomouc

28. 4. 2021

Projekt je realizován již rok a půl a s tím se ocitáme ve třetí čtvrtině projektového období. Jak pokročila organizace v realizaci stanovených aktivit naleznete v příspěvku.

Projekt realizujeme dle harmonogramu. Za monitorovaného období od 1. 7. 2019 do 31. 12. 2020 proběhlo cekem 125 konzultací, z toho 115 v rodině, 6 na pracovišti a 4 s odborníkem. Poradce rané péče/intervent poskytl za monitorované období 68 informačních schůzek z jednání se zájemcem o službu. Dále byl s rodinami v kontaktu po telefonu a e-mailu.

V době nouzového stavu je služba raná péče poskytována převážně distanční formou, poradkyně rané péče, včetně naší psycholožky jsou ve spojení s rodinami on-line. Konzultace svým obsahem i časovou dotací, frekvencí odpovídají standardům služby. Poradkyně rané péče realizují i konzultace v domácím prostředí rodiny v krizových situacích, realizují rozvoz didaktických hraček a pomůcek. V této nepříznivé době pro nás všechny, je našim klientským rodinám s dítětem s postižením poskytována odborná podpora a pomoc včas. V období ukončení nouzového stavu rodiče dětí těžce nemocných nebo s postižením v Olomouckém kraji si sami vybírají formu rané péče, konzultace online, ale už i s poradcem rané péče v domácím prostředí nebo v prostorách pracoviště. Vzhledem k tomu, že imunodeficit mnoha těchto dětí je velmi snížený (vrozené vývojové vady dýchacích cest, genetická a metabolická onemocnění, děti podstupující biologickou léčbu, onkologickou léčbu, děti nenaočkované…), patří do nejvyššího rizika a nechceme je ohrozit poskytováním našich služeb, proto je forma online konzultací do doby potlačení pandemie součástí naší nabídky formy služby.

Fotogalerie