Novinky ze SPRP v Olomouci (březen 2018)

6. 3. 2018

Jak pokračujeme v naplňování našich cílů: Cíle projektu jsou naplňovány dle harmonogramu projektu, probíhají konzultace v rodinách, orofaciální terapie, depistáže, supervize týmu, muzikoterapie a inovativní formy využití informování o službě.

V roce 2017 jsme navýšili kapacitu o 10 rodin a v současné době máme celkovou kapacitu služby 100 rodin. V roce 2017 jsme měli za celý rok 116 rodin v péči.

Na uvedeném odkazu si také můžete přečíst příběh jedno z podpořených dětí, a to zde.