Novinky ze SPRP v Olomouci (září 2018)

10. 10. 2018

Jak pokračujeme v naplňování našich cílů: Cíle projektu jsou naplňovány dle harmonogramu projektu, probíhají konzultace v rodinách, orofaciální terapie, depistáže, supervize týmu, muzikoterapie a inovativní formy využití informování o službě.

V roce 2017 jsme navýšili kapacitu o 10 rodin a v současné době máme celkovou kapacitu služby 100 rodin. Za období projektu od 1. 7. 2017 – do 30. 6. 2018 proběhlo celkem 768 konzultací v rodině.

Na uvedeném odkazu si také můžete přečíst příběh jedno z podpořených dětí, a to zde.