Novinky ze SPRP v Olomouci (březen 2019)

12. 3. 2019

Jak pokračujeme v naplňování našich cílů: Stanovené cíle jsou naplňovány dle projektu, probíhají individuální konzultace v rodinách, orofaciální terapie, depistáže, supervize týmu, muzikoterapie a inovativní formy využití informování o službě.

V současné době máme 99 uživatelů služby s kapacitou 100 rodin a dalších 22 zájemců o službu. V roce 2018 bylo celkem podpořeno 129 uživatelů služby. Rodiče jsou schopni pečovat o své dítě doma, nebudou nuceni předávat dítě do ústavní péče, ale poskytli dítěti individuálně zaměřený, přirozený soubor činností, který pomohl dítěti s postižením maximálně využít svého potenciálu.

Na uvedeném odkazu si také můžete přečíst příběh jedno z podpořených dětí, a to zde.